Finance

Proje Özeti

Projemiz ile AB ülkelerinde muhasebe ve finans eğitiminde mesleki yeterlilikleri incelenmesi hedeflenmektedir. Bu yeterliliklerin edinilmesi için proje ortaklığı Oyunlaştırılmış Öğrenme Platformunu muhasebe ve finans eğitimine entegrasyonuna odaklanacak ve böyleceprojemiz mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacaktır.

"Oyunlaştırılmış Öğrenme Platformuyla Muhasebe ve Finans Alanında Yetkinliğime Güveniyorum - TRUSTvGLP" proje fikri, sektördeki nitelikli işgücü ihtiyacı doğrultusunda oluşmuştur. Bu proje, mesleki eğitim öğrencilerinin işgücü piyasasına katılımlarını arttırmayı ve mesleki eğitimde yenilikçi öğrenme kaynaklarına erişim olanaklarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Proje fikrimizi mesleki eğitim alanındaki bu eksiklikleri ortadan kaldırmaya dönük olarak yapılandırdık. Temel proje çıktımız olan Oyunlaştırılmış Öğrenme Platformu (GLP) bünyesindeki eğitim materyalleri sayesinde; 2020 stratejik eğitim çerçevesinde yer alan beceri eksikliği gibi ortak zorlukların üstesinden gelinmesine katkıda bulunacaktır. Bu çerçeve temel becerileri geliştirmek, yeni nitelikler edinmek, beceri sahibi olmak veya istihdam için yeniden beceri kazanmak için örgün, yaygın ve informal eğitimi içermektedir. GLP bünyesinde oluşturulacak eğitim materyallerinin (oyunlar, simülasyonlar ve eğitim videoları gibi) temel amacı, işgücü piyasası ihtiyaçlarına uyarlanmış sanal işyerleri oluşturarak öğrencilerin uygulama becerilerini arttırmaktır.

Projemiz tamamlandığında, katılımcı kuruluşlar ve paydaşlar hem eğitsel araçlar hem de mesleki kazanımlar elde edeceklerdir. GLP, web ve mobil uygulamalar olarak çalışabilen bir yazılım platformu olup eğitim modülleri içermektedir. Bu uygulamalar tüm kullanıcılara açık erişim sağlamakta, sadece eğitim modüllerine erişmek için ücretsiz üyelik gerektirmektedir. Kullanıcılar istedikleri an çevrimiçi olarak eğitim modüllerine erişebilmektedirler.